Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze webpagina en hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Als u wilt weten hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, leggen we graag uit wat er met uw gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen we nemen. Bovendien informeren we u over uw wettelijke rechten in verband met de verwerking van die gegevens.

Persoonsgegevens

Normaal gesproken hebben we geen persoonlijke gegevens van u nodig wanneer u onze webpagina’s bezoekt. De enige informatie die we opvragen, is de naam van uw internetprovider en de webpagina’s die u op onze site raadpleegt. U blijft als internetgebruiker echter anoniem aangezien deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt (bv. aantal verzoeken voor individuele webpagina’s)

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom is het essentieel dat u op elk moment weet wanneer we gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, bewaren onze webservers uw IP-adres. Dat IP-adres kan worden gebruikt om uw provider te identificeren. Het is niet onze bedoeling om individuele personen te identificeren.

Persoonsgegevens worden enkel verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u een brochure bestelt.

Momenteel worden de gegevens voor het aanvragen van brochures/catalogi nog in niet-gecodeerde vorm doorgestuurd. Het is dan ook niet uitgesloten dat zelfs onbevoegde derden deze gegevens op hun communicatiekanaal kunnen lezen. Internetgebruikers kunnen echter ook alternatieve communicatiekanalen gebruiken (bv. brief of fax), die meer veiligheid bieden dan niet-gecodeerde e-mails. Daartoe hebben we uw contactgegevens nodig, die u op het formulier dient in te vullen. Deze gegevens worden vrijwillig aangeleverd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de gewenste informatie toe te sturen en daarna weer gewist.

Contactformulier/contactopname via e-mail (art. 6 lid 1 lit. a,b EU-AVG)
Op onze website is een contactformulier aanwezig dat u kunt gebruiken om via de elektronische weg contact op te nemen. Wanneer u ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij de gegevens voor de contactopname en voor de beantwoording van uw vragen en wensen, die u hebt opgegeven op het contactformulier. Hierbij wordt het principe van spaarzaamheid met gegevens en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen die gegevens moet opgeven die wij beslist van u nodig hebben om contact met u te kunnen opnemen. Dit zijn uw e-mailadres alsmede het berichtenveld zelf. Bovendien wordt uit technische noodzaak alsmede voor de wettelijke beveiliging uw IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden opgegeven (bijv. om uw vragen gedetailleerder te beantwoorden).

Voor zover u via e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail meegedeelde persoonsgegevens alleen voor het doel van de afhandeling van uw aanvraag. Voor zover u geen gebruikmaakt van de aangeboden formulieren voor contactopname, worden er verder geen extra gegevens verzameld.

Registratie dealerportaal

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren met opgave van persoonsgegevens. Het voordeel is dat u met name beeld- en tekstbestanden kunt downloaden.

Hierbij wordt het principe van spaarzaamheid met gegevens en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat de voor registratie benodigde gegevens als verplicht veld met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Deze zijn bijv. het e-mailadres alsmede het wachtwoord inclusief wachtwoordherhaling.

Door een registratie op onze internetpagina worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum alsmede de tijd van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Nu registreren" te drukken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens.

Let op het volgende: het wachtwoord dat u hebt opgegeven, wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van onze onderneming kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen zij u geen inlichtingen verstrekken, als u uw wachtwoord hebt vergeten.

Gebruik in dat geval de functie "Wachtwoord vergeten". Dan ontvangt u een geautomatiseerd gegenereerd nieuw wachtwoord via e-mail. Geen enkele medewerker heeft het recht om van u telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord te vragen. Noem daarom nooit uw wachtwoord, indien u dergelijke vragen krijgt.

Met de afronding van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beveiligde dealerportaal. Zodra u zich op onze internetpagina met e-mailadres en gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, worden deze gegevens op onze internetpagina beschikbaar gesteld voor acties die u uitvoert.

We zullen geen gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken voor consultatie, reclame of marktonderzoek, tenzij u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming uiteraard op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via Datenschutz@flex-tools.com of per post op het adres FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr.15, 71711 Steinheim.

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens / goedkeuring

De persoonlijke gegevens die we tijdens het gebruik van onze webpagina’s van u krijgen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze verklaring. We verzekeren dat dit alleen gebeurt binnen het kader van de geldende wetgeving of met uw toestemming. Doorgave aan externe partijen vindt niet plaats.


Recht op informatie
Op verzoek kunnen we u ook schriftelijk laten weten of er persoonsgegevens over u worden opgeslagen, en zo ja, welke gegevens dat dan precies zijn.

Cookies
Op meerdere delen van onze website worden cookies gebruikt. Ze zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger kan worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wordt geplaatst en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Middels cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en de inhoud van de site beter afstemmen op de wensen van de gebruiker. Tevens wordt voorkomen dat u een bepaalde aanbieding te vaak te zien krijgt. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen, echter hierdoor wordt de inhoud van onze website slechts beperkt beschikbaar (b.v. downloads afbeeldingen, documenten, etc.).

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als uw webbrowser (bijv. wanneer u ons internetaanbod via uw smartphone oproept) de bovenstaande link naar de browser Add-On van Google niet ondersteunt, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deacktiveren.


Gebruik van Google-remarketing
We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Met deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al bezocht en interesse in het aanbod hebben, via gerichte reclame op de pagina's van het Google Partner-netwerk opnieuw aangesproken. De reclame wordt door middel van cookies ingevoegd. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor specifieke productaanbevelingen en relevante reclame gebruikt worden.
Als u geen gebruik van de remarketingfunctie van Google wenst te maken, kunt u die deactiveren, door de overeenkomstige instellingen op http://www.google.com/settings/ads of https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout aan te passen. U kunt het gebruik van cookies voor relevante reclame- en marketingdoeleinden deactiveren, door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.
We wijzen erop, dat Google eigen voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van onze voorschriften. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze voorschriften en procedures. Informeer u voor gebruik van onze website over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google.

Pseudoniemen gebruikersprofielen
Gebruikersprofielen worden uitsluitend in anonieme vorm aangemaakt. De hiervoor verzamelde gegevens worden zonder uw specifieke toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden niet aan persoonlijke gegevens over de eigenaar van het pseudoniem gelinkt. U kunt u altijd verzetten tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Dan zullen we uw wens natuurlijk inwilligen en voor u geen dergelijk profiel aanmaken.

Veiligheidsprincipes
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens die we opslaan over onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsniveaus worden voortdurend opgevolgd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en worden waar nodig afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

Links naar andere aanbieders
Onze website bevat - duidelijk herkenbaar - ook links naar de internetoptredens van andere ondernemingen. Voor zover links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud ook geen vrijwaring en aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De gekoppelde pagina's werden ten tijde van de koppeling op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare wetschendingen gecontroleerd. Inhoud die in strijd zou zijn met de wet, was op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente, inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concreet aanknopingspunt met een wetsovertreding niet billijk. Als wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.


Uw rechten als betrokkene
Eerst willen wij u hier over uw rechten als betrokkene informeren. Deze rechten zijn in art. 15 - 22 EU-AVG genormeerd. Dit omvat:

Het recht van inlichtingen (art. 15 EU-AVG).
Het recht van wissen (art. 17 EU-AVG).
Het recht van correctie (art. 16 EU-AVG).

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD)
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGPD)
Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 RGPD)

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met: Datenschutz@flex-tools.com. Hetzelfde geldt, wanneer u vragen hebt over de gegevensverwerking in onze onderneming. Bovendien heeft u het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthouder betreffende gegevensbescherming