Ochrana dat

Informace, týkající se ochrany dat

Srdečně Vás zdravíme na našich internetových stránkách, jsme potěšeni, že máte zájem o naši firmu. Z hlediska snahy o transparentnost, týkající se Vašich osobních dat, Vás chceme seznámit s tím, co se stane s případnými, Vámi poskytnutými daty a jaká bezpečnostní opatření jsme z naší strany učinili na jejich ochranu. Dále Vás budeme informovat o zákonem stanovených právech v souvislosti se zpracováním těchto dat.

Osobní data

Při návštěvě našich internetových stránek zpravidla nepožadujeme žádná osobní data. Nám se zobrazí pouze informace o Vašem internetovém prohlížeči a internetových stránkách, přes které se k nám přihlásíte. Jakožto internetový uživatel zůstáváte anonymní, jelikož tyto informace vyhodnocujeme pouze z důvodů statistiky (např. počet přihlášení z různých internetových stránek).

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Vaše soukromí má pro nás velký význam. Proto je velice důležité, abychom vždy věděli, která data se uchovávají a jak je používáme. Když navštívíte naše internetové stránky, uloží naše internetové servery Vaši IP-adresu. Pomocí IP-adresy je možné nalézt Vašeho provozovatele. Bližší údaje nás nezajímají.

Osobní data jsou uchovávána pouze tehdy, když je v rámci objednávky prospektu zadáte.

V současné době se data při požadavku o prospekt/katalog přenášejí bez zakódování, takže nemůže být vyloučeno, aby je nemohly číst při přenosu neoprávněně třetí osoby. Existuje ale možnost, využívat alternativní cesty komunikace (např. dopisem nebo faxem), které poskytují větší bezpečnost než nezakódovaný e-mail. Z těchto důvodů ale potřebujeme Vaši kontaktní adresu, kterou je třeba zadat do formuláře. Údaje o adrese jsou dobrovolné. Data se výlučně používají pro odeslání Vámi požadovaných podkladů a poté budou data opět vymazána.

Kontaktní formulář/zkontaktování e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a,b GDPR)
Na našich internetových stránkách je umístěn kontaktní formulář, který je možné využít pro elektronickou formu zkontaktování. Pokud nám napíšete pomocí tohoto kontaktního formuláře, zpracujeme Vaše data, zadaná v rámci kontaktního formuláře pro zkontaktování a zodpovězení Vašich dotazů a přání. Přitom budou dodrženy zásady úspornosti dat, přičemž je nutné, abyste zadali pouze ty údaje, které jsou nutné pro zkontaktování se s Vámi. Jedná se o Váš e-mail a popis zprávy samotné. Dále bude z technických důvodů, jakožto i na základě právních předpisů, zpracována Vaše IP-adresa. Všechna ostatní data jsou dobrovolná a mohou být volitelně (např. pro individuální zodpovězení Vašich dotazů) zpracována.

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, budeme Vámi sdělená osobní data zpracovávat pouze za účelem zodpovězení Vaší poptávky. Pokud nevyužijete nabízené formuláře pro zkontaktování, nebudou požadovány žádné údaje.

Registrace na portálu obchodních partnerů
Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s podmínkou zadání osobních údajů. Předností je, že můžete stahovat především textové soubory a obrázky.

V tomto případě se dodržuje zásada úspornosti dat, jelikož jsou povinné pouze ty údaje, které jsou označeny hvězdičkou (*). Jedná se např. o e-mailovou adresu či heslo, včetně zopakování hesla.

Registrací na našich internetových stránkách dojde i k uložení IP-adresy uživatele, data a hodiny registrace (technické důvody). Stisknutím tlačítka „nyní registrovat“ poskytujete svolení ke zpracování Vašich údajů.

Dodržujte prosím: Vámi zadané heslo je u nás uloženo zašifrovaně. Pracovníci naší firmy nemají k tomuto heslu přístup. Z tohoto důvodu Vám v případě, že Vaše heslo zapomenete, nemohou ohledně tohoto podat jakékoliv informace.

Využijte v tomto případě odkazu „zapomenuté heslo“, kdy Vám bude e-mailem zasláno automaticky vytvořené nové heslo. Žádný zaměstnanec naší firmy není oprávněn požadovat od Vás telefonicky nebo písemně Vaše heslo. Nesdělujte proto nikdy Vaše heslo, pokud by na Vás byl vznesen takovýto dotaz.

Na závěr registrace jsou Vaše data uložena na chráněném portálu pro obchodní partnery pro další použití. Jakmile se přihlásíte na naše internetové stránky pomocí e-mailu a hesla, budou tyto údaje pro Vámi prováděné operace použity na našich internetových stránkách.

Data, která nám zašlete, budeme pro účely poradenství, reklamy nebo průzkumu využívat jen tehdy, když s tím budete souhlasit. Samozřejmě můžete udělený souhlas kdykoliv odvolat na Datenschutz@flex-tools.com nebo poštou na adrese FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Využívání a předávání osobních dat/ účelový závazek

Všechna osobní data, která získáme postupem času díky kontaktu s Vámi z internetových stránek, budeme používat, zpracovávat pouze pro uvedené účely. Přitom dbáme, aby v rámci platných právních předpisů vše probíhalo pouze s Vaším souhlasem. Není možné předávání dat třetím osobám.


Právo na poskytnutí informací
Na základě Vaší žádosti Vám můžeme i písemně sdělit, zda a jaká osobní data, týkající se Vaší osoby, máme uschována.

Cookies
Naše webové stránky používají na několika místech takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby byla naše nabídka více uživatelsky přívětivá, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a ve vámi používaném prohlížeči (lokálně na vašem pevném disku). Prostřednictvím těchto Cookies je možné analizovat, jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky. Tak lze přizpůsobovat obsah webu podle potřeb jeho návštěvníků. Umožňují měřit efektivitu jednotlivých režimů a ovlivňovat jejich umístění například v závislosti na tematických zájmech uživatelů. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané "session cookies". Ty jsou automaticky smazány po každé vaší návštěvě. Většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptují. Pokud nechcete zdílet zmiňované informace, můžete pomocí změny nastavení vašeho prohlížeče změnit nebo zastavit jejich odesílání. V takovém případě může být přístup k informacím z našich internetových stránek omezen (například stahování obrázků, dokumentů atd.)

Google Analytics
Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, internetovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tkz. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které Vám umožňují provádět analýzu používání internetových stránek. Díky cookies vytvořeným informacím o Vašem používání těchto internetových stránek se tyto zpravidla přenášejí na server firmy Google do USA a tam jsou ukládány. V případě aktivace IP-anonymizace na těchto internetových stránkách dochází ale předtím ke zkrácení Vaší IP-adresy v rámci úmluv mezi členskými státy EU či jinými smluvními státy úmluvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu kompletní IP-adresy na server firmy Google a tam pak ke zkrácení. Dle zadání provozovatele těchto internetových stránek bude Google tyto informace využívat, aby mohl vyhodnocovat Vaše používání těchto internetových stránek, aby mohl sestavovat zprávy o aktivitách, týkajících se těchto internetových stránek a realizovat služby vůči provozovateli internetových stránek co se týče využívání internetu. Vaše IP-adresa, která v rámci Google Analytics bude zprostředkována Vaším prohlížečem, nebude propojována s dalšími daty firmy Google. Můžete ale zakázat uložení cookies odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete moci v celém rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat, ke kterému dochází díky cookies a které se vztahují na využití těchto internetových stránek (včetně Vaší IP-adresy) firmou Google, když si stáhnete a instalujete pomocí následujícího odkazu upgrade prohlížeče. Aktuální odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pokud nebude Váš internetový prohlížeč (např. při hledání na Vašem mobilním telefonu) podporovat výše uvedený odkaz na upgrade Googlu, můžete zabránit shromažďování Google Analytics také tak, že kliknete na následující odkaz. Pak dojde k Opt-Out-cookies, což bude znamenat zákaz budoucího sběru dat při Vaší návštěvě těchto internetových stránek: deactivate Google Analytics.


Využívání Google Remarketing
Používáme technologii Remarketing firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Díky této technologii dochází k tomu, že uživatelé, kteří navštívili naše internetové stránky a také online-služby, zajímali se o nabídky, budou opětovně osloveni cílenou reklamou na stránkách partnera v rámci sítě Google. Reklama se zobrazí použitím cookies, což jsou malé datové soubory, které se ukládají na počítači uživatele. Pomocí textových souborů je možné provést analýzu chování uživatele při návštěvě internetových stránek a následně využít tyto informace pro cílenou nabídku produktů a také reklamu.
Pokud byste si přesto nepřáli funkci Remarketing od firmy Google, můžete ji deaktivovat, a to tak, že provedete odpovídající nastavení na http://www.google.com/settings/ads nebo https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout . Alternativně můžete deaktivovat použití cookies, týkající se cílené reklamy, když se budete držet pokynů na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Další informace o Google Remarketing a prohlášení o ochraně dat firmou Google naleznete na: http://www.google.com/privacy/ads/.
Upozorňujeme na to, že Google má vlastní směrnici, týkající se ochrany dat, která existuje nezávisle na naší. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost ani ručení za tyto směrnice a postupy. Informujte se před použitím našich internetových stránek o směrnicích, týkajících se ochrany dat.

Pseudonymní uživatelské profily

Uživatelské profily jsou zakládány výlučně v pseudonymní formě. Data, získaná pro tyto účely nejsou bez Vašeho uděleného souhlasu využívána k tomu, aby Vás identifikovala a aby nedocházelo k propojování osobních dat s nositelem pseudonymu. Vždy máte možnost vznést námitku. Pak samozřejmě zohledníme Vaše přání a žádný takový profil pro Vás nezaložíme.

Základní pravidla bezpečnosti

Abychom ochránili data našich spolupracovníků/zákazníků/dodavatelů proti cizímu zásahu a manipulaci s nimi, učinili jsme opatření na jejich ochranu. Stupeň ochrany je neustále kontrolován s našimi experty a přizpůsobovány aktuálním bezpečnostním standardům.

Odkazy na jiné nabízející

Na našich internetových stránkách jsou – jasně označené – i odkazy na internetové stránky jiných firem. U takovýchto odkazů nemáme žádný vliv na obsah těchto stránek. Proto není možné za tyto obsahy nést zodpovědnost a ručit za ně. Za obsah těchto stránek je zodpovědný jejich provozovatel nebo majitel.

Tyto odkazy byly kontrolovány na nezávadnost po stránce právních předpisů v době umístění odkazu na naše stránky. Protiprávní obsahy nebyly v době vytvoření odkazu zjištěny. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních podnětů na protiprávní jednání proveditelná. V případě zveřejnění protiprávního jednání budou tyto odkazy neprodleně z našich stránek odstraněny.


Vaše práva jakožto dotčené osoby

Nejprve bychom Vás, jakožto osoby dotčené, chtěli informovat o Vašich právech. Tato práva jsou stanovena v čl. 15 - 22 GDPR. Obsahují:

Právo na informaci (čl. 15 GDPR)
Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
Právo na přenos dat (čl. 20 GDPR)

Právo na omezení při zpracování údajů (čl. 18 GDPR)

Právo na vznesení námitky ohledně zpracování údajů (čl. 21 GDPR)

Pro uplatnění těchto práv se prosím obracejte na: Datenschutz@flex-tools.com. To stejné platí i pro dotazy ohledně zpracování osobních údajů v naší firmě. Současně máte právo na podání stížnosti odpovídajícímu úřadu.