Garantieverklaring

Het elektrisch gereedschap en de producten van FLEX Elektrowerkzeuge GmbH (hierna "Producten" genoemd) worden zorgvuldig gecontroleerd, getest en zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.

Daarom garandeert FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, met adres te Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr, Duitsland (hierna "FLEX" genoemd) vanaf 01-01-2020 voor eindklanten (hierna "Koper" genoemd) van Producten geleverd in Nederland of België die bij FLEX geregistreerd worden, dat deze Producten binnen een termijn van drie jaar vanaf de aankoop vrij zijn van productie- of materiaalfouten. FLEX verhelpt elk gebrek bij Producten onder garantie door op zijn kosten, naar keuze van FLEX, te voorzien in de reparatie van de Producten, levering van nieuwe Producten of nieuwe onderdelen van Producten of door enige andere maatregel.

De huidige garantie doet geen afbreuk aan en beperkt op geen enkele manier de wettelijke garantie van twee jaar* van de Koper naar aanleiding van de koopovereenkomst met de verkoper. Daarenboven beperkt de huidige garantie ook geen andere rechten van de Koper. De Koper heeft geen recht op enige andere aanspraken tegen FLEX, onder meer elke vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

De huidige garantie is alleen geldig voor alle vanaf 01-01-2020 gekochte elektrisch gereedschap, li-ion-accu's en bijbehorende opladers, alsmede voor lasermeetapparaten. De garantie geldt niet voor de accessoires en toebehoren die geleverd worden met de Producten.

De garantie geldt uitsluitend voor zover,

  • de Producten geen schade of slijtageverschijnselen vertonen die zijn veroorzaakt door een gebruik dat van de normale toepassing en/of de voorschriften van de fabrikant afwijkt (met name conform de gebruiksaanwijzing en overige documentatie die bij de Producten werden meegeleverd);
  • de Producten geen schade of slijtageverschijnselen vertonen die zijn te wijten aan

    (i) een continu en langdurig gebruik dat de Producten kan beschadigen, met name in geval van continu en langdurig gebruik voor industriële toepassingen, dat resulteert in de bovengemiddelde belasting van de Producten, of;

    (ii) gewelddadig gebruik, beschadiging door vreemde invloeden (bijv. vallen, stoten) of door vreemde voorwerpen (bijv. zand of stenen);

  • de Producten uitsluitend bestaan uit originele onderdelen van FLEX;
  • de Producten geen kenmerken vertonen die wijzen op reparaties of andere ingrepen (veranderingen, aanvullingen, demontage) door herstellers die niet door FLEX zijn erkend;
  • de Producten redelijk en vakkundig werden onderhouden.

De garantie geldt niet voor enige schade die kan ontstaan uit het normale gebruik van de Producten, voor de gebruikelijke doeleinden en toepassingen. De garantie voor li-ion-accu's is beperkt tot 700 laadcycli.

Om aanspraak te maken op enige rechten die voortvloeien uit de huidige garantie, moet de Koper de Producten binnen dertig (30) dagen na aankoop via de FLEX Service registreren en de registratiebevestiging afdrukken. Voorts is het ook vereist dat de Koper het originele aankoopbewijs, met duidelijke vermelding van de naam van de Producten en de aankoopdatum, samen met de registratiebevestiging overhandigt aan FLEX.

Herstellingen van Producten onder garantie moeten uitsluitend worden uitgevoerd door de door FLEX erkende herstellers of dienstverleners in Nederland of België. Wanneer de Koper beroep wenst te doen op de rechten die worden toegekend door huidige garantie, moet de Koper de Producten met het originele aankoopbewijs en de registratiebevestiging overhandigen aan de hersteller of dienstverlener.

De huidige garantie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

*De garantietermijn zonder registratie bedraagt 24 maanden; bij commercieel of beroepsmatig gebruik of gelijkwaardige belasting is dat 12 maanden. De garantietermijn begint te lopen vanaf de aankoop door de eerste eindklant. De datum op het originele aankoopbewijs is bepalend.